Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam

 Kết quả hình ảnh cho văn hóa doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8613

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét