Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH FUJITSU Việt Nam)

 Kết quả hình ảnh cho văn hóa doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9479

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét