Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Pháp luật về bảo đảm quyền lợi của nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/600Hỏi về hỗ trợ bồi thường đất đai khi Nhà nước thu hồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét