Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Nghiên cứu xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam đối với thị trường khách du lịch Nhật Bản đến năm 2020

 Kết quả hình ảnh cho du khách nhật bản vào việt nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12329

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét