Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Kiến tạo các bể trầm tích dầu khí Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18505Tìm hiểu về các bể trầm tích dầu khí ở Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét